ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนภูเรือ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102585203421042520342
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนภูเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonphurua School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42899092chumchonphurua_school@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.45079267
Longitude
101.360735
Tabe 3
Tab 5