ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102595203431042520343
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบง
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NONGBONG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.45663185
Longitude
101.3938761
Tabe 3
Tab 5