ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420101495201711042520171 บ้านกกจาน กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมัน กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่น กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน34413 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน12111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101535201751042520175 บ้านตูบค้อ กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน1218 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็น กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน15011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101555201691042520169 บ้านแก่งครก กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน145 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อย กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน299 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101575201541042520154 บ้านโคกงาม โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม2608 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาด โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม237 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101595201561042520156 บ้านนาเจียง โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวง โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101615201581042520158 บ้านชั่งสี่ #เรียนรวมทุกชั้น โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม96 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่น โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม257 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101655201291042520129 ด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101665201301042520130 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย93332 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ #เรียนรวมทุกชั้น ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝา #เรียนรวมทุกชั้น นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วง นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย247 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101715201421042520142 บ้านแก่วตาว #เรียนรวมทุกชั้น นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย124 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่น นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101735201471042520147 บ้านนาดี นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม #เรียนรวมทุกชั้น นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง #เรียนรวมทุกชั้น นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย136 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101765201451042520145 บ้านหนองผือ นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน #เรียนรวมทุกชั้น ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย127 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101785201371042520137 บ้านนาทอง ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101795201381042520138 บ้านนาข่า #เรียนรวมทุกชั้น ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย257 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้ #เรียนรวมทุกชั้น ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย86 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101815201401042520140 บ้านปากโป่ง ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย207 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101825201601042520160 บ้านห้วยน้ำเมย ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม346 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101835201851042520185 บ้านโป่งชี โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง10111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101845201861042520186 บ้านโป่ง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง288 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง9211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101865201891042520189 บ้านทุ่งน้ำใส โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง11911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101885201911042520191 บ้านน้ำพุง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101895201921042520192 บ้านปางคอม โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง248 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101905201931042520193 บ้านด่านดู่ โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง85 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101915201611042520161 บ้านโพนสูง โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว677 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัว โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว366 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน #เรียนรวมทุกชั้น โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย126 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทอง โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11310 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าว โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว326 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว155 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำ โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาว วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101995201501042520150 บ้านกกสะตี วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102005201511042520151 บ้านผึ้ง วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102015201521042520152 บ้านปากแดง วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว1008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102025201531042520153 บ้านวังเวิน วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102035201761042520176 บ้านวังบอน #เรียนรวมทุกชั้น อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม22 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยว อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102055201781042520178 บ้านทับกี่ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม22112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102075201801042520180 บ้านวังเป่ง อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแข อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม258 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาว อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วง อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม318 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาด อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึง นาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102155203631042520363 บ้านกลาง นาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102165203731042520373 บ้านนามาลา นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว248 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102175203741042520374 บ้านโคก นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102185203751042520375 บ้านซำทอง นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102205203771042520377 บ้านหนองหวาย นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน #เรียนรวมทุกชั้น นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว258 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102225203701042520370 บ้านนาแห้ว นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102235203681042520368 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว1508 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102245203691042520369 บ้านแสงภา แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102255203711042520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย #เรียนรวมทุกชั้น แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว85 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102265203721042520372 บ้านห้วยน้ำผัก แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว176 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่ง เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้าม เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วง ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102325203361042520336 บ้านท่าศาลา #เรียนรวมทุกชั้น ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า32 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102335203371042520337 บ้านท่อน ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า238 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102345203401042520340 บ้านบง ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่า ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ1108 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102365203491042520349 บ้านสองคอน ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102375203501042520350 บ้านกลาง ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ1048 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102385203511042520351 บ้านหินสอ ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ268 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102395203521042520352 บ้านโป่งกวาง ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ276 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102405203581042520358 บ้านแก่ง ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102415203591042520359 บ้านร่องจิก ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อม ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ228 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102435203611042520361 บ้านนาคูณ ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102445203441042520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ1158 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่น ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102465203571042520357 บ้านไฮตาก ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ216 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยง ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102485203541042520354 บ้านลาดค่าง ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ206 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102495203551042520355 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102505203561042520356 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ206 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102515203341042520334 บ้านโคนผง สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102525203471042520347 บ้านห้วยลาด สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า85 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102535203351042520335 บ้านถ้ำมูล สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า256 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102545203381042520338 บ้านหนองแซง #เรียนรวมทุกชั้น สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า114 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102555203391042520339 บ้านโนนสมบูรณ์ #เรียนรวมทุกชั้น สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า43 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102565203411042520341 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า456 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102575203451042520345 บ้านแก่งไฮ #เรียนรวมทุกชั้น หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102585203421042520342 ชุมชนภูเรือ หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า31514 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420102595203431042520343 บ้านหนองบง หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า23913 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ