ข้อมูลสถานศึกษา อ.ด่านซ้าย 63 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420101495201711042520171 บ้านกกจาน กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมัน กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่น กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน34413 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน12111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101535201751042520175 บ้านตูบค้อ กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน1218 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็น กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน15011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101555201691042520169 บ้านแก่งครก กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน145 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อย กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน299 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101575201541042520154 บ้านโคกงาม โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม2608 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาด โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม237 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101595201561042520156 บ้านนาเจียง โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวง โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101615201581042520158 บ้านชั่งสี่ #เรียนรวมทุกชั้น โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม96 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่น โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม257 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101655201291042520129 ด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101665201301042520130 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย93332 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ #เรียนรวมทุกชั้น ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝา #เรียนรวมทุกชั้น นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วง นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย247 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101715201421042520142 บ้านแก่วตาว #เรียนรวมทุกชั้น นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย124 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่น นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101735201471042520147 บ้านนาดี นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม #เรียนรวมทุกชั้น นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง #เรียนรวมทุกชั้น นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย136 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101765201451042520145 บ้านหนองผือ นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย518 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน #เรียนรวมทุกชั้น ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย127 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101785201371042520137 บ้านนาทอง ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101795201381042520138 บ้านนาข่า #เรียนรวมทุกชั้น ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย257 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้ #เรียนรวมทุกชั้น ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย86 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101815201401042520140 บ้านปากโป่ง ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย207 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101825201601042520160 บ้านห้วยน้ำเมย ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม346 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101835201851042520185 บ้านโป่งชี โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง10111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101845201861042520186 บ้านโป่ง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง288 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง9211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101865201891042520189 บ้านทุ่งน้ำใส โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง11911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101885201911042520191 บ้านน้ำพุง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง368 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101895201921042520192 บ้านปางคอม โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง248 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101905201931042520193 บ้านด่านดู่ โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง85 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101915201611042520161 บ้านโพนสูง โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว677 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัว โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว366 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน #เรียนรวมทุกชั้น โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย126 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทอง โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11310 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าว โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว326 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว155 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำ โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาว วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101995201501042520150 บ้านกกสะตี วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102005201511042520151 บ้านผึ้ง วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102015201521042520152 บ้านปากแดง วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว1008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102025201531042520153 บ้านวังเวิน วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102035201761042520176 บ้านวังบอน #เรียนรวมทุกชั้น อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม22 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยว อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102055201781042520178 บ้านทับกี่ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม22112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102075201801042520180 บ้านวังเป่ง อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแข อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม258 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาว อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม328 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วง อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม318 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาด อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ