ข้อมูลสถานศึกษา อ.นาแห้ว 16 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึง นาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102155203631042520363 บ้านกลาง นาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102165203731042520373 บ้านนามาลา นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว248 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102175203741042520374 บ้านโคก นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102185203751042520375 บ้านซำทอง นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102205203771042520377 บ้านหนองหวาย นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน #เรียนรวมทุกชั้น นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว258 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102225203701042520370 บ้านนาแห้ว นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102235203681042520368 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว1508 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102245203691042520369 บ้านแสงภา แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102255203711042520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย #เรียนรวมทุกชั้น แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว85 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102265203721042520372 บ้านห้วยน้ำผัก แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว176 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่ง เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้าม เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ