ข้อมูลสถานศึกษา อ.ภูเรือ 29 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วง ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102325203361042520336 บ้านท่าศาลา #เรียนรวมทุกชั้น ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า32 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102335203371042520337 บ้านท่อน ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า238 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102345203401042520340 บ้านบง ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่า ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ1108 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102365203491042520349 บ้านสองคอน ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102375203501042520350 บ้านกลาง ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ1048 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102385203511042520351 บ้านหินสอ ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ268 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102395203521042520352 บ้านโป่งกวาง ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ276 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102405203581042520358 บ้านแก่ง ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102415203591042520359 บ้านร่องจิก ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อม ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ228 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102435203611042520361 บ้านนาคูณ ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102445203441042520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ1158 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่น ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102465203571042520357 บ้านไฮตาก ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ216 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยง ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102485203541042520354 บ้านลาดค่าง ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ206 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102495203551042520355 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ286 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102505203561042520356 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ206 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102515203341042520334 บ้านโคนผง สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102525203471042520347 บ้านห้วยลาด สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า85 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102535203351042520335 บ้านถ้ำมูล สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า256 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102545203381042520338 บ้านหนองแซง #เรียนรวมทุกชั้น สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า114 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102555203391042520339 บ้านโนนสมบูรณ์ #เรียนรวมทุกชั้น สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า43 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102565203411042520341 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า456 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102575203451042520345 บ้านแก่งไฮ #เรียนรวมทุกชั้น หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102585203421042520342 ชุมชนภูเรือ หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า31514 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420102595203431042520343 บ้านหนองบง หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า23913 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ