ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
420101495201711042520171 บ้านกกจาน 7กกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน935427797kokganschool@gmail.com
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมัน 1กกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน42039245schoolmamman@gmail.comwww.loei3.org/nammun
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่น 5กกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอนhuaimun.loei3@gmail.com
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 4กกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน42870309Artist.Phantachai@gmail.com
420101535201751042520175 บ้านตูบค้อ 6กกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน902029989bantukhogroup@gmail.com-
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็น 2กกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอนnamyen4201@gmail.com
420101555201691042520169 บ้านแก่งครก 9กกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน42870118gangkrogschool@gmail.com
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อย 3กกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน801194498-
420101575201541042520154 บ้านโคกงาม 1โคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม42078076-
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาด 2โคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม42884070-
420101595201561042520156 บ้านนาเจียง 3โคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม042-078158
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวง 4โคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม42870316--
420101615201581042520158 บ้านชั่งสี่ #เรียนรวมทุกชั้น 5โคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม899410027--
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่น 7โคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม833347351noknok52@hotmail.com
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อย 15ด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย42039249bansalanoischool@gmail.com-
420101655201291042520129 ด่านซ้าย 9ด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย42891300dansaischool.300@gmail.comwww.loei3.org/bandansai
420101665201301042520130 อนุบาลด่านซ้าย 1ด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย-anubandansai.dansai@gmail.com-
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่ม 11ด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย810545427phonchanok8971@gmail.com-
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ #เรียนรวมทุกชั้น 6ด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย844289014--
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝา #เรียนรวมทุกชั้น 3นาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย---
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วง 7นาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย880313996kangmuang.520@gmail.com
420101715201421042520142 บ้านแก่วตาว #เรียนรวมทุกชั้น 6นาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย860566297--
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่น 2นาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย42870170namumon@gmail.comwww.nms.ac.th
420101735201471042520147 บ้านนาดี 1นาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย089-577-9898
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม #เรียนรวมทุกชั้น 4นาหอด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย892789623-www.loei3.go.th
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง #เรียนรวมทุกชั้น 8นาหอด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย612262653tippawan16101@gmail.com-
420101765201451042520145 บ้านหนองผือ 3นาหอด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--www.loei3.go.th
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน #เรียนรวมทุกชั้น 4ปากหมันด่านซ้าย42012กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย42870196--
420101785201371042520137 บ้านนาทอง 1ปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย42870164
420101795201381042520138 บ้านนาข่า #เรียนรวมทุกชั้น 5ปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย810298942aoroae.title@gmail.com
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้ #เรียนรวมทุกชั้น 2ปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย42870130--
420101815201401042520140 บ้านปากโป่ง 6ปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย845393749pakpongschool@gmail.comwww.pakpong.myreadyweb.com
420101825201601042520160 บ้านห้วยน้ำเมย 7ปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม42870274--
420101835201851042520185 บ้านโป่งชี 9โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง932357543pongchee2507@gmail.com
420101845201861042520186 บ้านโป่ง 1โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง42079036Banpoong.School@gmail.com-
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 4โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง956946264Bunluck upatam@hotmail.com
420101865201891042520189 บ้านทุ่งน้ำใส 7โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง--
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิง 11โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง042-870153Prayad1981@hotmail.com
420101885201911042520191 บ้านน้ำพุง 3โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง941846343
420101895201921042520192 บ้านปางคอม 8โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง812603538
420101905201931042520193 บ้านด่านดู่ 10โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง941846343bandanduloei3@gmail.com-
420101915201611042520161 บ้านโพนสูง 8โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว895730784--
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัว 6โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน #เรียนรวมทุกชั้น 5โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย---
420101945201631042520163 บ้านห้วยทอง 3โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว887397409--
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าว 9โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว089-5732290--
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย 2โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว610303078
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำ 4โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว065-5797957--
420101985201491042520149 บ้านวังยาว 3วังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว817992938wangyao@loei3.go.th-
420101995201501042520150 บ้านกกสะตี 5วังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว849501878koksatee.loei3@gmail.com-
420102005201511042520151 บ้านผึ้ง 2วังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว898395295-
420102015201521042520152 บ้านปากแดง 4วังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว042-870192pakdang_s@yahoo.co.th-
420102025201531042520153 บ้านวังเวิน 6วังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว42039257--
420102035201761042520176 บ้านวังบอน #เรียนรวมทุกชั้น 2อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม801893533vogbon@hotmail.com-
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยว 1อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม882935512tadseaw@hotmail.com-
420102055201781042520178 บ้านทับกี่ 3อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม42039962tubkeeschool1@gmail.com-
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ 4อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม42870325-
420102075201801042520180 บ้านวังเป่ง 8อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม811411892mayuree kotsuno@yahoo.com-
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแข 10อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม042-870327paskea_loei3@hotmail.com-
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระ 7อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาว 11อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม922508675pon3234@gmail.com-
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วง 5อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม884377756pamungloei3@gmail.com-
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาด 6อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม-rbanhwylad@gmail.com-
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึง 1นาพึงนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว086-2323-466--
420102155203631042520363 บ้านกลาง 8นาพึงนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว---
420102165203731042520373 บ้านนามาลา 8นามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว---
420102175203741042520374 บ้านโคก 6นามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว809793279http://www.loei3.org/bankhok
420102185203751042520375 บ้านซำทอง 4นามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว42870141--
420102205203771042520377 บ้านหนองหวาย 5นามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว42870258Phakem49@gmail.comwww.nongwai.loei3.org
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน #เรียนรวมทุกชั้น 2นามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว
420102225203701042520370 บ้านนาแห้ว 5นาแห้วนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว0-428-97019nahaewsr-sc@hotmail.comwww.nahaew.loei3.org
420102235203681042520368 บ้านเหมืองแพร่ 3นาแห้วนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว862277505thanwaras@gmail.comhttp://www.banmuangphrae.ac.th/
420102245203691042520369 บ้านแสงภา 1แสงภานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว643563184sangphaschool2019@gmail.com-
420102255203711042520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย #เรียนรวมทุกชั้น 5แสงภานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว892792419--
420102265203721042520372 บ้านห้วยน้ำผัก 6แสงภานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว933291930--
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ 5เหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่ง 3เหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว42079695--
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้าม 4เหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว42870338napukkamschool2012@gmail.com-
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหก 1เหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนนาแห้วhttps://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1042520364&Area_CODE=4203
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วง 2ท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า042-039311Kaengmoung@ g mail.comhttp:Kaengmoung l
420102325203361042520336 บ้านท่าศาลา #เรียนรวมทุกชั้น 5ท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า819642041thasala_loei@hotmail.com
420102335203371042520337 บ้านท่อน 6ท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--http://www.loei3.org/banton/
420102345203401042520340 บ้านบง 1ท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า610311576--
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่า 1ปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ885734009niracha7@gmail.comwww.loei3.org/banplaba
420102365203491042520349 บ้านสองคอน 2ปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ42870242
420102375203501042520350 บ้านกลาง 3ปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ042-870111banklang.phurua@gmail.com-
420102385203511042520351 บ้านหินสอ 6ปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ885601051hinsao1234@hotmail.com
420102395203521042520352 บ้านโป่งกวาง 4ปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ872338412banpongkaong@gmail.comhttp://www.loei3.org/banpongk
420102405203581042520358 บ้านแก่ง 1ร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ42870116
420102415203591042520359 บ้านร่องจิก 2ร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ42078640rongjiksc@gmail.comwww.rongjikschool.ac.th
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อม 4ร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ42078667nakhampom_school@windowslive.comwww.nakhampom.net
420102435203611042520361 บ้านนาคูณ 3ร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102445203441042520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 5ร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือkokpuosan@gmail.com
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่น 6ร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ852678909petcharit123@gmail.com-
420102465203571042520357 บ้านไฮตาก 2ลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ895246467haitak@gmail.com-
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยง ลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ42870117--
420102485203541042520354 บ้านลาดค่าง 4ลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ821067548Chananyalak@gmail.com-
420102495203551042520355 บ้านห้วยติ้ว 5ลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ621619775--
420102505203561042520356 บ้านห้วยผักเน่า 1ลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ---
420102515203341042520334 บ้านโคนผง 9สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าkhonpong1@gmail.com
420102525203471042520347 บ้านห้วยลาด 3สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า---
420102535203351042520335 บ้านถ้ำมูล 4สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า637477745tummoon.loei3@gmail.com
420102545203381042520338 บ้านหนองแซง #เรียนรวมทุกชั้น 2สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า---
420102555203391042520339 บ้านโนนสมบูรณ์ #เรียนรวมทุกชั้น 7สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102565203411042520341 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 1สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า42072814--
420102575203451042520345 บ้านแก่งไฮ #เรียนรวมทุกชั้น 3หนองบัวภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า---
420102585203421042520342 ชุมชนภูเรือ 7หนองบัวภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า42899092chumchonphurua_school@gmail.com
420102595203431042520343 บ้านหนองบง 4หนองบัวภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ