โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2566011610
อนุบาล 3636012311
ระดับปฐมวัย11912023921
ประถมศึกษาปีที่ 1455810311
ประถมศึกษาปีที่ 2765813411
ประถมศึกษาปีที่ 3646412811
ประถมศึกษาปีที่ 4825513711
ประถมศึกษาปีที่ 5686613411
ประถมศึกษาปีที่ 6636913211
ระดับประถมศึกษา39837076866
มัธยมศึกษาปีที่ 11109220213
มัธยมศึกษาปีที่ 21158820312
มัธยมศึกษาปีที่ 311010221211
มัธยมศีกษาตอนต้น33528261736
รวมทั้งสิ้น8527721,624123


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่น กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--1812914723013712312212112411576532482391140534413ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--121511728111123117191101786319114126312111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็น กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--2811614421111211011011011216567115119141315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101655201291042520129 ด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--8151132311117114119128182622113120155315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101835201851042520185 บ้านโป่งชี โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--61611224191141121131515766111115132310111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--418112231131519111191506611011413039211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--618114291811211411611517461117113131311911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทอง โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว----919181718151618142617113132162311310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาว วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--71111182519121811115140614116126156311411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102055201781042520178 บ้านทับกี่ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--16116132215113118117110171806462471161109422112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102415203591042520359 บ้านร่องจิก ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--111101212714161918191436171141413539911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07