ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1-221
อนุบาล 232330062381
อนุบาล 335936472388
ระดับปฐมวัย6826661,348170
ประถมศึกษาปีที่ 1408376784103
ประถมศึกษาปีที่ 2516433949111
ประถมศึกษาปีที่ 3451427878104
ประถมศึกษาปีที่ 4406417823108
ประถมศึกษาปีที่ 5451441892106
ประถมศึกษาปีที่ 6454413867110
ระดับประถมศึกษา2,6862,5075,193642
มัธยมศึกษาปีที่ 11109220213
มัธยมศึกษาปีที่ 21158820312
มัธยมศึกษาปีที่ 311010221211
มัธยมศีกษาตอนต้น33528261736
รวมทั้งสิ้น3,7033,4557,158848


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
420101495201711042520171 บ้านกกจาน กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--215172214141113181226--------298ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมัน กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--617113211411011013161346--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่น กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--1812914723013712312212112411576532482391140534413ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--121511728111123117191101786319114126312111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101535201751042520175 บ้านตูบค้อ กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--1812614421411611811219181776--------1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็น กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--2811614421111211011011011216567115119141315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101555201691042520169 บ้านแก่งครก กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--31--31--41212131--114--------145ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อย กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน21411173117111318121226--------299ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101575201541042520154 บ้านโคกงาม โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--1913615523113413014114012912056--------2608ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาด โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม----2121415111113171216--------237ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101595201561042520156 บ้านนาเจียง โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--31141172319114115116181656--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวง โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--5151102111121814110181536--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101615201581042520158 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--------21111111212196--------96ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่น โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--6121823131--312161175--------257ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--6141102213141313121176--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101655201291042520129 ด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--8151132311117114119128182622113120155315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101665201301042520130 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--823105418771255145513049331154138474625--------93332ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--51121172111915113112181586--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--511162812141217151286--------348ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--415192218121317111236--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วง นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย----3131311131911141216--------247ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101715201421042520142 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--------214131----31124--------124ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่น นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--3171102614141214131236--------338ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101735201471042520147 บ้านนาดี นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--613192212151213141186--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--6151112818141514111306--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--411152--21--31211184--------136ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101765201451042520145 บ้านหนองผือ นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--3131627171419181101456--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย----2121211121112121106--------127ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101785201371042520137 บ้านนาทอง ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--6151112714121416191326--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101795201381042520138 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--513182--1161412141175--------257ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--113142--11--11111144--------86ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101815201401042520140 บ้านปากโป่ง ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย----4141411121212151166--------207ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101825201601042520160 บ้านห้วยน้ำเมย ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--------817191216121346--------346ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101835201851042520185 บ้านโป่งชี โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--61611224191141121131515766111115132310111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101845201861042520186 บ้านโป่ง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--4161102413141313111186--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--418112231131519111191506611011413039211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101865201891042520189 บ้านทุ่งน้ำใส โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--41101142513161415151286--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--618114291811211411611517461117113131311911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101885201911042520191 บ้านน้ำพุง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--6151112214161215161256--------368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101895201921042520192 บ้านปางคอม โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--611172512121611111176--------248ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101905201931042520193 บ้านด่านดู่ โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--111122--21--21--2163--------85ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101915201611042520161 บ้านโพนสูง โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว----51511011519113151101626--------677ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัว โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--------3171715131111366--------366ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย----11112151--112111115--------126ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทอง โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว----919181718151618142617113132162311310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าว โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--------414151616171326--------326ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว----------1131119111155--------155ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำ โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--------315151416151286--------286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาว วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--71111182519121811115140614116126156311411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101995201501042520150 บ้านกกสะตี วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--10151152711511018171111586--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102005201511042520151 บ้านผึ้ง วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--414182219151417131306--------388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102015201521042520152 บ้านปากแดง วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--6110116261151151211101171846--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102025201531042520153 บ้านวังเวิน วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--8151132717191718121406--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102035201761042520176 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--------------11--1122--------22ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยว อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--51711223161613111121316--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102055201781042520178 บ้านทับกี่ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--16116132215113118117110171806462471161109422112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--414182311151211171196--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102075201801042520180 บ้านวังเป่ง อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--2181102411121216151206--------308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแข อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--214162417141815141326--------388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--211132115151415121226--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาว อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--216182413131216161246--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วง อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--1191102415141313121216--------318ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาด อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--81311121017141318191416--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึง นาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--413172121101141918151586--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102155203631042520363 บ้านกลาง นาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--1111112221215171919121446--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102165203731042520373 บ้านนามาลา นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--412162212131212171186--------248ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102175203741042520374 บ้านโคก นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--818116210111171919191556--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102185203751042520375 บ้านซำทอง นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--311142215151615161296--------338ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102205203771042520377 บ้านหนองหวาย นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--1131423151101617181396--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--612182112141215131176--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102225203701042520370 บ้านนาแห้ว นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--41611024111110110111191556--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102235203681042520368 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--1711212921811512112911812011216--------1508ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102245203691042520369 บ้านแสงภา แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--1511012527116161517151466--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102255203711042520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--------11213111--1185--------85ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102265203721042520372 บ้านห้วยน้ำผัก แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--------313121213141176--------176ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--4131721015141313181336--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่ง เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--71131202515171415121286--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้าม เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--1113114281911014114141496--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--17191262131121111716181576--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วง ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--71611321318112110110191626--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102325203361042520336 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า----------------112132--------32ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102335203371042520337 บ้านท่อน ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--214162511141412111176--------238ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102345203401042520340 บ้านบง ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--312152613131312151226--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่า ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--11119130215112118171181101806--------1108ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102365203491042520349 บ้านสองคอน ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--513182317131411141226--------308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102375203501042520350 บ้านกลาง ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--81131212121121171121111191836--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102385203511042520351 บ้านหินสอ ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--314172312121513141196--------268ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102395203521042520352 บ้านโป่งกวาง ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--------312161416161276--------276ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102405203581042520358 บ้านแก่ง ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--71811521011218171161151686--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102415203591042520359 บ้านร่องจิก ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--111101212714161918191436171141413539911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อม ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--112132211121416141196--------228ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102435203611042520361 บ้านนาคูณ ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--8161142516151316171326--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102445203441042520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--121141262171171131121191111896--------1158ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่น ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--10118128241141517161111476--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102465203571042520357 บ้านไฮตาก ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--------315131512131216--------216ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยง ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--3161929112114191111141696--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102485203541042520354 บ้านลาดค่าง ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--------215121414131206--------206ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102495203551042520355 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--------518151413131286--------286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102505203561042520356 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--------612151111151206--------206ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102515203341042520334 บ้านโคนผง สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--716113261121718171111516--------648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102525203471042520347 บ้านห้วยลาด สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า----------112121211185--------85ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102535203351042520335 บ้านถ้ำมูล สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--------412151416141256--------256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102545203381042520338 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--------311131----41114--------114ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102555203391042520339 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า----------11--21--1143--------43ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102565203411042520341 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--------611014112111121456--------456ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102575203451042520345 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102585203421042520342 ชุมชนภูเรือ หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--13119132234255250250249245228312--------31514ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420102595203431042520343 บ้านหนองบง หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--18125143232245231229237222119611--------23913ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07