จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1-221
อนุบาล 232330062381
อนุบาล 335936472388
ระดับปฐมวัย6826661,348170
ประถมศึกษาปีที่ 1408376784103
ประถมศึกษาปีที่ 2516433949111
ประถมศึกษาปีที่ 3451427878104
ประถมศึกษาปีที่ 4406417823108
ประถมศึกษาปีที่ 5451441892106
ประถมศึกษาปีที่ 6454413867110
ระดับประถมศึกษา2,6862,5075,193642
มัธยมศึกษาปีที่ 11109220213
มัธยมศึกษาปีที่ 21158820312
มัธยมศึกษาปีที่ 311010221211
มัธยมศีกษาตอนต้น33528261736
รวมทั้งสิ้น3,7033,4557,158848


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดที่ 1 (จำนวนนักเรียน 0 - 120)97 4,154 4,154
โรงเรียนขนาดที่ 2 (จำนวนนักเรียน 121 - 200)5 692 692
โรงเรียนขนาดที่ 3 (จำนวนนักเรียน 201 - 300)3 720 720
โรงเรียนขนาดที่ 4 (จำนวนนักเรียน 301 - 499)2 659 659
โรงเรียนขนาดที่ 5 (จำนวนนักเรียน 500 - 1499)1 933 933
โรงเรียนขนาดที่ 6 (จำนวนนักเรียน 1500 - 2499) 0 0
โรงเรียนขนาดที่ 7 (จำนวนนักเรียน 2500 คนขึ้นไป) 0 0
รวมทั้งสิ้น108 7,158 848
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
420101495201711042520171 บ้านกกจาน กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--215172214141113181226--------298ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมัน กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--617113211411011013161346--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่น กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--1812914723013712312212112411576532482391140534413ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--121511728111123117191101786319114126312111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101535201751042520175 บ้านตูบค้อ กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--1812614421411611811219181776--------1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็น กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--2811614421111211011011011216567115119141315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101555201691042520169 บ้านแก่งครก กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน--31--31--41212131--114--------145ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อย กกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน21411173117111318121226--------299ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101575201541042520154 บ้านโคกงาม โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--1913615523113413014114012912056--------2608ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาด โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม----2121415111113171216--------237ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101595201561042520156 บ้านนาเจียง โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--31141172319114115116181656--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวง โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--5151102111121814110181536--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101615201581042520158 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--------21111111212196--------96ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่น โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--6121823131--312161175--------257ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--6141102213141313121176--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101655201291042520129 ด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--8151132311117114119128182622113120155315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101665201301042520130 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--823105418771255145513049331154138474625--------93332ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--51121172111915113112181586--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--511162812141217151286--------348ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--415192218121317111236--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วง นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย----3131311131911141216--------247ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101715201421042520142 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--------214131----31124--------124ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่น นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--3171102614141214131236--------338ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101735201471042520147 บ้านนาดี นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--613192212151213141186--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--6151112818141514111306--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--411152--21--31211184--------136ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101765201451042520145 บ้านหนองผือ นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--3131627171419181101456--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย----2121211121112121106--------127ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101785201371042520137 บ้านนาทอง ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--6151112714121416191326--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101795201381042520138 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--513182--1161412141175--------257ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย--113142--11--11111144--------86ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101815201401042520140 บ้านปากโป่ง ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย----4141411121212151166--------207ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101825201601042520160 บ้านห้วยน้ำเมย ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม--------817191216121346--------346ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101835201851042520185 บ้านโป่งชี โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--61611224191141121131515766111115132310111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101845201861042520186 บ้านโป่ง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--4161102413141313111186--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--418112231131519111191506611011413039211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101865201891042520189 บ้านทุ่งน้ำใส โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--41101142513161415151286--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--618114291811211411611517461117113131311911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101885201911042520191 บ้านน้ำพุง โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--6151112214161215161256--------368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101895201921042520192 บ้านปางคอม โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--611172512121611111176--------248ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101905201931042520193 บ้านด่านดู่ โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง--111122--21--21--2163--------85ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101915201611042520161 บ้านโพนสูง โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว----51511011519113151101626--------677ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัว โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--------3171715131111366--------366ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย----11112151--112111115--------126ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทอง โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว----919181718151618142617113132162311310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าว โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--------414151616171326--------326ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว----------1131119111155--------155ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำ โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--------315151416151286--------286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาว วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--71111182519121811115140614116126156311411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101995201501042520150 บ้านกกสะตี วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--10151152711511018171111586--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102005201511042520151 บ้านผึ้ง วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--414182219151417131306--------388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102015201521042520152 บ้านปากแดง วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--6110116261151151211101171846--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102025201531042520153 บ้านวังเวิน วังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว--8151132717191718121406--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102035201761042520176 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--------------11--1122--------22ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยว อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--51711223161613111121316--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102055201781042520178 บ้านทับกี่ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--16116132215113118117110171806462471161109422112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--414182311151211171196--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102075201801042520180 บ้านวังเป่ง อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--2181102411121216151206--------308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแข อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--214162417141815141326--------388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระ อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--211132115151415121226--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาว อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--216182413131216161246--------328ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วง อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--1191102415141313121216--------318ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาด อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม--81311121017141318191416--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึง นาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--413172121101141918151586--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102155203631042520363 บ้านกลาง นาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--1111112221215171919121446--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102165203731042520373 บ้านนามาลา นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--412162212131212171186--------248ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102175203741042520374 บ้านโคก นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--818116210111171919191556--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102185203751042520375 บ้านซำทอง นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--311142215151615161296--------338ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102205203771042520377 บ้านหนองหวาย นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--1131423151101617181396--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--612182112141215131176--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102225203701042520370 บ้านนาแห้ว นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--41611024111110110111191556--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102235203681042520368 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--1711212921811512112911812011216--------1508ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102245203691042520369 บ้านแสงภา แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--1511012527116161517151466--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102255203711042520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--------11213111--1185--------85ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102265203721042520372 บ้านห้วยน้ำผัก แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--------313121213141176--------176ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--4131721015141313181336--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่ง เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--71131202515171415121286--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้าม เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--1113114281911014114141496--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว--17191262131121111716181576--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วง ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--71611321318112110110191626--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102325203361042520336 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า----------------112132--------32ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102335203371042520337 บ้านท่อน ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--214162511141412111176--------238ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102345203401042520340 บ้านบง ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--312152613131312151226--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่า ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--11119130215112118171181101806--------1108ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102365203491042520349 บ้านสองคอน ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--513182317131411141226--------308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102375203501042520350 บ้านกลาง ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--81131212121121171121111191836--------1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102385203511042520351 บ้านหินสอ ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--314172312121513141196--------268ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102395203521042520352 บ้านโป่งกวาง ปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--------312161416161276--------276ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102405203581042520358 บ้านแก่ง ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--71811521011218171161151686--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102415203591042520359 บ้านร่องจิก ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--111101212714161918191436171141413539911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อม ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--112132211121416141196--------228ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102435203611042520361 บ้านนาคูณ ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--8161142516151316171326--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102445203441042520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--121141262171171131121191111896--------1158ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่น ร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--10118128241141517161111476--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102465203571042520357 บ้านไฮตาก ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--------315131512131216--------216ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยง ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--3161929112114191111141696--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102485203541042520354 บ้านลาดค่าง ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--------215121414131206--------206ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102495203551042520355 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--------518151413131286--------286ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102505203561042520356 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ--------612151111151206--------206ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102515203341042520334 บ้านโคนผง สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--716113261121718171111516--------648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102525203471042520347 บ้านห้วยลาด สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า----------112121211185--------85ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102535203351042520335 บ้านถ้ำมูล สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--------412151416141256--------256ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102545203381042520338 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--------311131----41114--------114ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102555203391042520339 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า----------11--21--1143--------43ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102565203411042520341 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--------611014112111121456--------456ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102575203451042520345 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102585203421042520342 ชุมชนภูเรือ หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--13119132234255250250249245228312--------31514ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420102595203431042520343 บ้านหนองบง หนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า--18125143232245231229237222119611--------23913ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07