ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 264101
อนุบาล 32351
รวม8715 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12571
ประถมศึกษาปีที่ 278151
ประถมศึกษาปีที่ 355101
ประถมศึกษาปีที่ 44481
ประถมศึกษาปีที่ 52571
ประถมศึกษาปีที่ 656111
รวม253358 -36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

334073 -18