ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23581
อนุบาล 33581
รวม61016 -32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 146101
ประถมศึกษาปีที่ 292111
ประถมศึกษาปีที่ 34371
ประถมศึกษาปีที่ 45491
ประถมศึกษาปีที่ 55491
ประถมศึกษาปีที่ 63691
รวม302555 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

363571 8