ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23251
อนุบาล 31231
รวม448 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11231
ประถมศึกษาปีที่ 22571
ประถมศึกษาปีที่ 31231
ประถมศึกษาปีที่ 42241
ประถมศึกษาปีที่ 51-11
ประถมศึกษาปีที่ 63141
รวม101222 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

141630 -28